Seks utleieaktører går nå sammen om å etablere en ryddepatrulje i hovedstaden. Selskapet som har fått oppdraget gir tidligere rusavhengige fast jobb.

– Avtalen skal sikre at bransjen, i påvente av offentlig regulering, når sitt mål om trygg og sikker drift av elsparkesykler i Oslo, sier utleieaktørene Bird, Bolt, Lime, Tier, Wind og Voi i en felles uttalelse.

Avtalen ble signert første uken november. Prosjektet har en testperiode frem til jul og etter dette vil ordningen bli evaluert og vurdert utvidet.

Ideelt selskap valgt ut til å utføre oppdraget

Det er selskapet Medarbeiderne AS som står for jobben. Selskapet rekrutterer medarbeidere som er tidligere rusavhengige.  Medarbeiderne er en vanlig bedrift som betaler ordinær lønn fra første dag og drives uten tilskudd fra hverken stat eller kommune

– Vi er veldig glade for å få lov til å hjelpe utleieaktørene med rydding. Det blir et flott fellesprosjekt, hvor vi kan ansette flere medarbeidere og hjelpe byen med en utfordring den har hatt over lang tid, sier Kristin Dahle, daglig leder i Medarbeiderne AS.

Patruljen vil operere på dagtid fire ganger i uken for å flytte på feilparkerte elsparkesykler. Utførelsen blir i sin helhet betalt i fellesskap av utleieaktørene.

Oslo kommune: – Svært positivt

Bymiljøetaten (BYM) i Oslo kommune har tauet inn elsparkesykler i hovedstaden på utleieaktørenes regning siden august, og uttaler at de ser svært positivt på fellesinitiativet fra bransjen.

– Utleieaktørene har med tiden blitt flinkere til å rydde opp hver for seg, men det er gledelig at de nå går sammen om en felles ordning. I tillegg til at utleieaktørene rydder opp, kan også mye gjøres ved at brukerne parkerer elsparkesyklene bedre, sier avdelingsdirektør Heidi Tomten i Bymiljøetaten.

Onsdag 21. oktober vedtok Oslo bystyre å be det rødgrønne byrådet orientere bystyret om hvordan Oslo kan gjennomføre en anbudskonkurranse eller lignende. Videre har samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) bedt Statens vegvesen om å utrede veitrafikkloven for elsparkesykler. Målet er å ha forskriftsendringer på plass til våren 2021.